Miljö och Kvalitetspolicy

 

Miljöpolicy

Företaget kommer att följa utvecklingen och ständigt erbjuda miljömässigt riktiga entreprenader inom ramen för vårt åtagande, avtal och kontrakt.

Kvalitetspolicy

Företaget har som affärsidé att:

  • Erbjuda kvalificerad teknisk kunskap
  • Utföra entreprenader på ett professionellt sätt
  • Leverera projekt med hög kvalitet på avtalad tid och i överenstämmelse med avtal och kontrakt.

Företagets anställda är informerade och delaktiga i att uppnå de kvalitetsmål som företagsledningen ställt.

Vi förbinder oss att följa beställarens uppställda krav på miljöplaner samt att i så stor utsträckning som möjligt välja miljömärkta material.
Återbrukbara och återvinningsbara material och byggdelar föredrages och prioriteras.